Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Fristad GoIF
Så många som möjligt, så länge som möjligt

Bli medlem i Fristad GoIF
BLI MEDLEM
Välkommen till Fristad GoIF
Fristad GoIF erbjuder dig

Fotboll, Innebandy, Spinning och Gympa
Gå till "Kontakta oss" för att se hur du kan komma i kontakt med oss.

Fristad GoIFs övergripande policy:

• Vi verkar för ett gott kamratskap och motarbetar aktivt mobbning.
• Vi har en lokal förankring.
• Vi verkar för en god förenings- och laganda.
• Vi utvecklar goda spelare och ledare.
• Vi får alla samma utrymme i vår förening, oavsett kön och ålder.
• Vi uppmuntrar spelare och ledare att vara verksamma i flera idrotter, därför arbetar vi aktivt för ett gott samarbete mellan våra sektioner.
• Vi verkar för en stark ungdomsverksamhet som skapar förutsättning för en god seniorverksamhet.
• Vi vill vinna med ödmjukhet och Fair play, därför uppträder vi alltid juste mot medspelare, motståndare, domare och ledare.
• Vi verkar för en drogfri miljö/livsstil, både bland spelare och ledare.


Om du vill bli medlem i vår förening så kan du klicka här!
Innebandy - Start
Prova-på-innebandy
2020-10-05 18:54, Innebandy - Start
Igår - söndag - hade vi uppstart av prova-på-innebandy för flickor och pojkar födda -14. Väldigt roligt att se många barn på plats tillsammans med engagerade föräldrar. Om du har någon i din närhet född 2014 som vill prova på innebandy är ni varmt välkomna till Hedahallen, Fristad på söndagar. 

Tider. Hedahallen Fristad:
Flickor födda 14: 11.00-12.15
Pojkar födda 14: 13.30-14.45

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 ombes alla med symtom att stanna hemma. 
Ta med egen vattenflaska och tänk på hygien & avstånd.
Extra årsmöte onsdag den 7 oktober kl 21:00
2020-09-29 19:55
Ett extra insatt årsmöte gällande fyllnadsval till styrelsen

Ärenden vid extra årsmöte 2020-10-07

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:


Förslag till föredragningslista

 

1.                            Fastställande av röstlängd för mötet

2.                            Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.                            Val av protokolljusterare och rösträknare

4.                            Fråga om stämman utlysts på rätt sätt.

 

5.                            Fastställande av föredragningslista

6.                            Stämmans val av ledamöter, revisorer, representanter mm

a)     Ledamöter till styrelsen

Valberedningen föreslår fyllnadsval av Johan Strömberg för en tid av två år

 

7.                            Stämman avslutas
Innebandy - Start
Uppdaterade riktlinjer för träning och match
2020-09-28 12:51, Innebandy - Start
Allmänt

 

Fristad GoIF har som arrangör ansvarar för att inte äventyra hälsan för våra utövare eller övriga samhället. Att vi som förening kan ta ansvar och genomföra våra arrangemang på ett säkert sätt är viktigt för vår trovärdighet och legitimitet. Eftersom förutsättningar för olika delar av vår verksamhet ser olika ut och spelplatserna i tävlingsverksamheten varierar måste vi alla hjälpas åt att hitta de bästa och säkraste lösningarna vid varje tillfälle. Fristad GoIF innebandy följer beslut och rekommendationer från Svenska innebandyförbundet och myndigheter. Osäkerheten är stor och nya beslut och rekommendationer kan komma med kort varsel och sektionsstyrelsen uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om myndighetsbeslut eller rekommendationer ändras.

För idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för

inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i

övrigt. Föreningar i Sverige har även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad

spridning av covid-19. Det innebär bland annat att vi som förening ansvarar för att vid aktiviteter som vi arrangerar skapar utrymme för att undvika trängsel, ska erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Alla personer har ansvar för att hålla avstånd och undvika stora folksamlingar.

 

 

Träning

 

För dig som ledare innebär det att:

 

 • Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.
 •  Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt gärna om hemma.
 •  Uppmana föräldrar eller andra att inte uppehålla sig i arenan under träningen.
 • Tvätta och sprita händerna ofta.
 •  Lämna avbytarbås och omklädningsrum rent och snyggt.
 •  Uppmana deltagarna att byta om hemma.
 • Undvik kollektivtrafik om det är möjligt.

 

För dig som spelare innebär det att:

 

 • Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk.
 •  Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt gärna om hemma.
 •  Tvätta och sprita händerna ofta.
 •  Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet.
 •  Drick inte ur andras vattenflaskor.
 •  Använd inte andra spelares utrustning.
 •  Lämna avbytarbås och omklädningsrum rent och snyggt.
 •  Undvik kollektivtrafik om det är möjligt.

 

 

Match utan publik


Samtliga matcher, med undantag för våra representationslag, ska till vidare spelas utan publik. När vi spelar match i Fristadshallen utan publik är det inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare för dessa. Däremot ska arrangemanget genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Det innebär att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i några aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Om någon deltagare insjuknar under träning eller match ska de gå hem direkt. Som ledare ska du uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter och inte dela vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv och se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Du som ledare är ansvarig för att kommunicera att matcherna tills vidare spelas utan publik vilket innebär att även föräldrar och andra anhöriga undanbeds vid matcherna. Det innebär att vi ska vara restriktiva med publik men att våra motståndares föräldrar, som kört sina spelare till matchen får sitta på läktaren under förutsättning att de går in samtidigt som sitt lag och gärna sprida ut sig på läktaren men undviker kontakt med funktionärer och spelare.

 

Se till att Svenska innebandyförbundet rekommendationer följs, informera gästande lag och domare vad som gäller för ert arrangemang och utse en ansvarig som ser till att det efterlevs. 

 

Detta inkluderar:


 • Informera aktiva, ledare och funktionärer om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.
 •  Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, tex bör sargvakter ej användas.
 •  Inga personer som är 70 år eller äldre, alternativt tillhör en riskgrupp, bör delta som funktionärer eller på annat sätt.
 •  Se till att lagen och domarna kommer olika tider till Fristadshallen.
 •  Minimera all onödig kontakt mellan deltagarna före, under och efter matchen.
 • Deltagarna bör om möjligt byta om hemma.
 •  Se till att eventuella omklädningsrum är åtskilda och att lagen hamnar så långt ifrån varandra som möjligt.
 • Håll rent i omklädningsrum/domarrum och på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit.
 • Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna direkt vid ankomst till arenan, samt vid avfärd från arenan.
 • Se till att avbytarbås, sekretariat osv städas av ordentligt före och efter match.
 • Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i förväg och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer. Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning uppstår.

 

 

Match med publik

 

Representationslagen dam och herr kommer spela sina matcher med en publik på max 50 åskådare. Vi räknar inte med att sälja några biljetter externt utan varje spelare samt ledare i herr- respektive damlaget kommer erbjudas två biljetter. Därefter kommer eventuella biljetter erbjudas våra medlemmar i Fristad GoIF. För att kompensera för det intäktsbortfall som begränsningen om max 50 åskådare innebär kommer priset för samtliga biljetter att vara 100 kronor.  I övrigt gäller samma förhållningsregler som vid match utan publik.

 

Vi jobbar för att kunna erbjuda livestreaming och återkommer med information så fort det är klart.

Uppdaterade riktlinjer gällande åskådare på matcher
2020-08-21 19:25
Nya riktlinjer från SvFF har kommit och de innebär att det nu är tillåtet att ta in max 50 personer (förutom ledare, spelare och funktionärer) på matcherna. Tidigare har ingen utöver de nödvändiga personerna för matchens genomförande varit välkomna. Fristad GoIF har så gott vi kunnat strävat efter publikfritt på matcherna. 

För ungdomsmatcher kommer vi nu att öppna upp Heden IP för 50 åskådare, vilket bör göra att de flesta ungdomsmatcherna kan genomföras utan större problem. Det är viktigt att avstånd på två meter hålls mellan varje sällskap. Det berörda laget ansvarar för att utse en av ledarna, eller en förälder, som ser till att publikantalet efterlevs. Funktionärsvästar till detta uppdrag finns i materialrummet för ungdom. 

Kring A-lagens hemmamatcher kommer även här max 50 personen att släppas in genom entrén. De första 50 åskådarna som dyker upp (ej funktionärer) betalar inträde. När 50 betalande åskådare är inne på Heden IP, stängs entrén. Vänligen respektera detta för föreningens bästa om du skulle komma försent. Funktionärer kommer att få en väst av fotbollssektions utsedda för att kunna urskiljas bland åskådarna. 

”När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match
ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning. I dessa fall ska alltså förbudet mot mer än 50 åskådare räknas för varje match för sig.” - detta enligt SvFF:s riktlinjer. 
Det innebär alltså att det kan vara 50 personer kring varje match om det spelas två eller fler samtidigt på Heden IP

Kiosken kommer öppnas upp igen efter en hel vår som stängd. Tänk på att hålla avstånd

För övrigt så gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vara på Heden IP

Återigen, värt att påpeka, är att Fristad GoIF är arrangör för samtliga matcher på Heden IP. Det är vi som förening som kan straffas om dessa riktlinjer inte efterlevs. Vänligen respektera detta!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Semesterstängt på kansliet!
2020-07-03 07:56
Kansliet har stängt vecka 28-31.

Under semestern kommer fotbollsplanerna och anläggningen skötas om av sommarpersonal, det kommer dock inte gå att nå kansliet på mail eller telefon under den tiden. Maila gärna så får ni svar vecka 32.

Kanslifrågor. kansli@fristadgoif.se

Ekonomifrågor. ekonomi@fristadgoif.se

Trevlig sommar!


BLI MEDLEM
Nyheter från vår verksamhet
Innebandy F06-07, 26/10 21:57 
Innebandy JAS Utveckling pojkar, 26/10 15:16 
Innebandy F06-07, 23/10 20:39 
Innebandy - Start, 23/10 15:03 
Innebandy - Start, 23/10 14:40 
Fotboll FSB P06, 23/10 09:10 
 
Huvudpartners
Guldpartners
Silverpartners
Facebook
Instagram
Hitta till oss