Fristad GoIF
Så många som möjligt, så länge som möjligt
Välkommen till Fristad GoIF
Fristad GoIF erbjuder dig

Fotboll, Innebandy, Spinning och Gympa
Gå till "Kontakta oss" för att se hur du kan komma i kontakt med oss.

Fristad GoIFs övergripande policy:

• Vi verkar för ett gott kamratskap och motarbetar aktivt mobbning.
• Vi har en lokal förankring.
• Vi verkar för en god förenings- och laganda.
• Vi utvecklar goda spelare och ledare.
• Vi får alla samma utrymme i vår förening, oavsett kön och ålder.
• Vi uppmuntrar spelare och ledare att vara verksamma i flera idrotter, därför arbetar vi aktivt för ett gott samarbete mellan våra sektioner.
• Vi verkar för en stark ungdomsverksamhet som skapar förutsättning för en god seniorverksamhet.
• Vi vill vinna med ödmjukhet och Fair play, därför uppträder vi alltid juste mot medspelare, motståndare, domare och ledare.
• Vi verkar för en drogfri miljö/livsstil, både bland spelare och ledare.


Om du vill bli medlem i vår förening så kan du klicka här!
Extra årsmöten söndag 27/5 och 17/6
2018-05-16 16:10

Ärenden vid extra årsmöte 2018-05-27

         Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

    2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

    4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

    5.  Fastställande av föredragningslista.

    6.  Ändring av räkenskapsår på grund av serieavancemang innebandy herr

    7.  Val av auktoriserad revisor

    8.  Avsättning investering paddelbana

    9.  Övriga frågor

    10. Mötet avslutasÄrenden vid extra årsmöte 2018-06-17

         Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

    2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

    4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

    5.  Fastställande av föredragningslista.

    6.  Ändring av räkenskapsår på grund av serieavancemang innebandy herr

    7.  Övriga frågor

    8.  Mötet avslutas


Hedendan tillbaka till 1 september!!
2018-05-03 13:45
Fel information om höstens sammandrag gick ut igår.
Undertecknad ringde ändå och dubbelkollade så att vår Hedendan inte kolliderade med fotbollssammandraget...... men tyvärr gjorde BUA fel och ringde nu och bad om ursäkt!

Med andra ord - Hedendan den 1 september!!
Barbro
Fristad GoIFs kansli
Hedendan 2018
2018-05-03 10:16
Hedendan flyttas "hastigt och lustigt" till lördag 8 september p.g.a. av omständigheter vi inte visste och /eller kunde råda över tidigare!

Välkomna alla till Heden denna dag istället och ursäkta!
Information från kansliet
2018-04-27 11:04
Valborgsmässoafton/måndag 30 april stänger kansliet kl 12:00.

Onsdag 9 maj inför Kristi Himmelsfärdsdagen stänger kansliet kl 12:00 och håller även stäng fredag 11 maj.

Såklart är kansliet även stängt de röda dagarna 1/5, 10/5 och 6/6.

Årets Hedendag hålls redan 1 September. Mer info följer..... men boka in den dagen!

Glöm inte att kontrollera era Bôllarännetlotter - det finns många outtagna vinster kvar att hämta på Heden!

Trevlig Valborg och Första Maj hälsar Fristad GoIFs kansli
Nyheter från vår verksamhet
Fotboll P06, 20/05 22:27 
Fotboll F06, 20/05 14:59 
Fotboll P06, 19/05 16:48 
Fotboll P06, 13/05 11:52 
Fotboll FSB P02/03, 08/05 10:36 
 
Huvudpartners
Guldpartners
Silverpartners
Facebook
Instagram
Hitta till oss