Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Fristad GoIF
Så många som möjligt, så länge som möjligt

Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret
För arbete inom offentliga verksamheter som inkluderar barn har det sedan 2001 enligt skollagen krävts att den som blir anställd visar ett särskilt utdrag ur belastningsregistret. Från och med 1 januari 2020 inkluderar detta även verksamma i föreningar inom Riksidrottsförbundet – där Fristad GoIF är medlemmar – och Fristad GoIF är således ålagda att begära in detta om alla ledare i verksamhet som involverad personer under 18 år. Detta är en förebyggande åtgärd i ledet att skapa trygga och säkra miljöer för barn och ungdomar i vår verksamhet.

 

Fristad GoIF styrelse har upprättat följande rutin för uppvisande av utdrag ur belastningsregistret:

 

1.     Nya och befintliga ledare med regelbunden kontakt med personer under 18 år inom Fristad GoIF skall visa upp ett begränsat utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget behöver visas upp när man startar i verksamheten eller om man in visat upp ett sedan tidigare. Ett nytt utdrag skall uppvisas vartannat år så länge man agerar i verksamhet som inkluderar personer under 18 år. Registerutdrag för föreningar beställer personen själv från polisens hemsida. Direktlänk till onlineblankett. Mer information om hur man fyller i denna hittar du på sidan om ”arbete med barn i annan verksamhet än förskola och barnomsorg” 
Utdrag ska även begäras om en förälder/funktionär eller annan vuxen medverkar under en aktivitet som innehåller övernattning.

2.     Personen besöker Fristad Goif kansli och visar utdraget för Fristad GoIF’s utsedda representant samt uppvisar legitimation. Utdraget kan vara öppnat men måste vara i sitt original, kopia på utdraget accepteras inte. Kontrollen av utdraget genomförs med personen ifråga närvarande. Ombud accepteras inte för detta och utdraget får högst vara 1 år gammalt vid uppvisandet.

3.     Enligt lag får en kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än en anteckning att utdrag har visats upp görs och det är alltså endast detta och datum för uppvisande som noteras i Fristad GoIFs register. Inget om innehåll varken får eller kommer att noteras i Föreningens register.

4.     Det begärda registerutdraget lämnas direkt tillbaka till berörd person efter att kontrollen är utförd, Fristad GoIF får inte spara en kopia eller original av dessa handlingar. Du bör förstöra dokumentet efteråt då det innehåller personuppgifter om dig.

5.     Om registerutdraget visar att en inom föreningen verksam person har någon form av brottslighet kopplat till sig ska beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget i Fristad GoIF avgöras vid nästa styrelsemöte efter att informationen blivit känt. Personen ska informeras om detta och kan komma att behöva tala med Fristad GoIF styrelse om detta.

 

Mer information hittar du på:

·       Skapa trygga idrottsmiljöer

 

Fristad GoIFs representanter som tar emot utdrag 2019/2020:

·       Barbro Johansson

·       David Karlsson

 

Fristad GoIF styrelse

Beslut taget på styrelsemöte 2019-12-09

Giltigt från och med 2020-01-01

 
Huvudpartners
Guldpartners
Silverpartners
Facebook
Instagram
Hitta till oss